Není nám to jedno

Aktuality

Nalomená větev na ulici Holasická 21

28. 11. 2019 8:23

Dobrý den,prosím o nápravu nalomené větve (na stromě uprostřed zleva) u domu Holasická 21, Opava (je tam mj. firma autoškoly). Větev visí na vlásku.Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:Během 48. týdne větev odstraníme....

Špatně viditelná dopravní značka na ulici Staňkova

28. 11. 2019 8:22

Na ulici Staňkova, od ulice Bílovecká, je otočená dopravní značka zákaz stání, tak že nejde vidět a auta tak můžou zákaz porušovat.Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:Předmětná SDZ byla dne 20. 11. 2019 opravena....

Nesvítí pouliční osvětlení na ulici Antonína Sovy 20

28. 11. 2019 8:16

U domu Antonína Sovy 20 u zadního vchodu nesvítí pouliční světlo. Děkuji za opravu.Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:Veřejné osvětlení bylo 21.11. opaveno....

Zobrazit další aktuality v sekci

V rámci zlepšení svých služeb Statutární město Opava zřídilo telefonní linku 739 220 220 a e-mailovou adresu neninamtojedno@opava-city.cz, na které můžete zasílat upozornění na nepořádek ve městě. Telefonní linka neslouží k přijímání hovorů, slouží pouze k příjmu SMS/MMS. Došlými podněty se pak budou zabývat příslušní pracovníci úřadu a v opodstatněných případech bude zjednána náprava. O vyřešení problému se dočtete na hlavní stránce pod záložkou "Není nám to jedno".

Více o této službě

  • Služba je určena k hlášení nepořádku, černé skládky či poškozeného městského majetku. Mělo by se jednat o věci, které buď lze z konkrétního místa odstranit či jiným způsobem sjednat nápravu.
  • Služba není určena pro hlášení přechodných jevů (jako například hluční spoluobčané pod okny) ani k řešení dlouhodobě trvajících problémů (jako například požadavky na revitalizaci částí města). Tyto záležitosti je nutné řešit přímo se zodpovědnými odbory magistrátu města či s městskou policií.
  • Zpráva musí zejména obsahovat konkrétní určení místa, na němž se problém nachází. Nestačí napsat pouze „na Olomoucké ulici“, je potřeba specifikovat místo například číslem popisným.
  • Služba je zcela anonymní, takže nejsou evidována ani telefonní čísla oznamovatelů. Z toho důvodu není možné zasílat na konkrétní čísla oznámení o nápravě. Oznamovatelé se o průběhu řešení dozví  na webových stránkách, kde jsou problémy zveřejňovány.
  • Tato služba v žádném případě nenahrazuje oficiální podání stížnosti. To je i nadále potřeba učinit písemně nebo elektronicky na posta@opava-city.cz.
  • Termín uveřejnění řešení podaného podnětu nelze obecně stanovit. Vždy záleží na tom, o jaký problém se jedná. Město se bude snažit odstraňovat běžné závady a nepořádek co nejrychleji.
  • Po obdržení zprávy je vždy vyhodnocováno, zda jde o opodstatněný případ – tedy zda město vůbec může zjednat nápravu. Překážkou ve zjednání nápravy může být například to, že se daný problém vyskytuje na pozemku či na majetku, který není ve vlastnictví města.

Vyřízené podněty naleznete pod záložkou "Není nám to jedno" na hlavní stránce.