Neudržované chodníky, poškozený poklop - ul. Žižkova

Neudržované chodníky, poškozený poklop - ul. Žižkova

Chtěla bych upozornit, že chodníky od víceúčelové haly na Žižkově ulici až po rodinné domy se neuklízejí od sněhu. Za celou dobu vzniku asi 2x. Chodí po něm maninky s kočárky i starší lidé na autobus,hrozí vážné zranění. Také bych chtěla upozornit, že jeden poklop od vrtů pod svahem před víceúčelovou halou je hodně poškozený a hrozí, že tam může spadnout nějaké dítě.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Předmětný chodník není součástí Operačního plánu ZÚ na rok 2017/2018, je zařazen do tzv. neudržovaných úseků plně v souladu s Nařízením Statutárního města Opavy č. 2/2009, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Po provedeném místním šetření bylo přes shora uvedené rozhodnuto o jednorázovém ošetření namrzlých úseků chodníku posypem kamennou drtí, které bylo provedeno dne 19.2.2018 v odpoledních hodinách.

Poškozený poklop na sběrné šachtě vrtů tepelných čerpadel byl dne 19. 2. 2018 provizorně zabezpečen.