Neudržovaný pozemek - ul. Partyzánská

Neudržovaný pozemek - ul. Partyzánská

Bylo by možné něco udělat s pozemkem na ul.Partyzánská mezi domy č.p.13 a 17? Pozemek je zarostlý i přes chodník a místy se tvoří skládka. Celkový pohled není pěkný. 

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Tento pozemek není ve vlastnictví města. Vlastník byl vyzván ke zjednání nápravy.