Co se děje?

Svoz bioodpadu se obnoví v dubnu

Svoz bioodpadu bude v Opavě a jejich městských částech v letošním roce probíhat od 1. dubna do 15. listopadu. V článku najdete harmonogram svozových dnů, informace o tom, co patří do bionádob i jak bionádobu získat.
Zažádejte si o dotaci na obnovu kulturních památek

Město Opava ve spolupráci s Ministertvem kultury vyhlašují další výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek. Žádosti je možné podat do 28. 2. do 13 hodin. Celkem je vyčleněno 807 tisíc korun.
Město soutěží ve sběru elektrozařízení. Pomoci můžete i vy!

Společnost Elektrowin vyhlásila soutěž Hejbni s elektrem pro lepší život. Až do konce března 2019 bude tak i Opava cílit na vytřídění co největšího množství elektrospotřebičů. K vítězství tak můžete přispět i vy.
Opava bude v roce 2019 hospodařit s částkou téměř 1,07 miliard

Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince schválili klíčový dokument pro hospodaření města na příští rok. Ten je sestaven jako vyrovnaný s částkou cca 1,07 miliardy na stránce příjmů i výdajů. V dokumentu najdete i seznam schválených investičních akcí.
Informace pro podnikatele

K 1.12.2018 nabude účinnosti nový zákon č. 171/2018 Sb., který obsahuje změny ohledně živnostenského zákona. Změna spočívá v zavedení nové vázané živnosti s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.
Výzva pro pořadatele kulturních akcí v nočních hodinách

Stejně jako v minulých dvou letech i letos město připravuje úpravu vyhlášky o nočním klidu. Ta mimo jiné vyjmenovává akce, u nichž je stanovena výjimka z rušení nočního klidu. Nahlásit je můžete do konce ledna prostřednictvím e-mailu.
Vstup na stavbu obchvatu je nebezpečný

Stavba severního obchvatu města láká spoustu diváků. Stavbaři však upozorňují na to, že zde hrozí nebezpečí, proto je zde zákaz vstupu. ŘSD zveřejňuje aktuální záběry a videa ze stavby na webu a na sociálních sítích.
Máte stále zájem o nádobu na bioodpad?

V rámci Opavy již došlo k distribuci nádob na bioodpad. Ti, kteří nebyli doma, si ji mohou vyzvednout přímo v Technických službách Opava na Těšínské ulici. Pro hnědou popelnici si rovněž mohou přijet i další zájemci.
Zimní údržba komunikací

Technické služby jsou připraveny na zimní sezónu. Údržba komunikací ve vlastnictví města bude probíhat podle předem schváleného plánu. Ten počítá s víceméně stejným systémem jako v předchozích letech.
Máte od města vypůjčený kompostér? Může být už váš

Patříte mezi Opavany, kteří si před pěti lety půjčili od města kompostér? Pokud vyplníte písemnou žádost o darování a podepíšete darovací smlouvu, bude váš. Na konci měsíce října totiž končí udržitelnost projektu.

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...

Strana 4

Další >

5 z 39