InCity

Slezská metropole má třetí nejlepší web o životním prostředí

Opava obsadila bronzovou příčku v celorepublikové soutěži Zelená informacím. Soutěž hodnotí obsah stránek o životním prostředí, jejich uživatelskou přístupnost, grafickou úpravu či pravidelnou aktualizaci.
Poškozenou sochu čeká oprava

Socha alegorie města Opavy, která je ozdobou sadů Svobody, projde na jaře opravou. Na podstavci sochy se objevily praskliny, které narušují její stabilitu, přední pohledovou část sochy navíc barvou potřísnil neznámý vandal.
Středisko volného času slaví a vy můžete také

Středisko volného času v Opavě, které mimo jiné organizuje více než stovku zájmových kroužků, slaví už šedesát pět let od svého založení. K oslavám tohoto výročí je na třetí a čtvrtý lednový týden připraveno několik akcí pro děti i dospělé,
Zájemce odstoupil od nabídky odkupu podílu SFC

Zástupce společnosti Group Privee & Cie Limited, která podala nabídku na odkup strategického podílu Slezského fotbalového clubu, oznámil městu, že od této nabídky odstupuje.
Opavská senior akademie otevírá další ročník

Občané starší 50 let se mohou také letos přihlásit na senior akademii, kterou již potřetí pořádá město Opava. Přednášky budou probíhat od 7. února každý čtvrtek od 13.30 do 15 hodin, přihlášky je možné posílat do konce ledna.
Vybudovat do podzimu zahrádky na sv. Anně je nereálné

Zahrádkářská kolonie na svaté Anně určitě nevznikne v letošním roce. Vše je teprve ve stádiu příprav, na realizaci celého projektu bude nové vedení města potřebovat více času. Nyní nechá zpracovat studii.
Poplatek za odpad nezdraží

Sazba poplatku za sběr, svoz a třídění komunálního odpadu zůstává pro rok 2019 stejná jako v letech předešlých a to 495 Kč za osobu a rok. Nezletilí do 18 let jsou od poplatku osvobozeni.
Změny ve Slezském fotbalovém klubu

Zastupitelé nominovali nové členy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Slezský fotbalový club Opava, jejímž majoritním vlastníkem je Statutární město Opava. Jmenováni do funkce by měly být na valné hromadě klubu svolané na 30. prosince.
Opava bude v roce 2019 hospodařit s částkou téměř 1,07 miliard

Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince schválili klíčový dokument pro hospodaření města na příští rok. Ten je sestaven jako vyrovnaný s částkou cca 1,07 miliardy na stránce příjmů i výdajů. V dokumentu najdete i seznam schválených investičních akcí.
Bezpečnost chodců zajistí lešení

Budovy základní školy školy T. G. Masaryka situované na Mírové ulici projdou v létě opravami. Na jedné z nich došlo v listopadu k havárii, do doby rekonstrukce bude proto bezpečnost kolemjdoucích zajištěna rámovým lešením.

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 23