O Městském informačním centru

Městské informační centrum Opava bylo založeno 1. ledna 2003. Naší hlavní činností je bezplatné poskytování především turistických informací o městě a jeho památkách. Rádi vám poradíme také, jak v Opavě trávit volný čas, kde se co hraje nebo jaké probíhají ve městě výstavy. Kromě toho u nás najdete také informační letáky, pohlednice, mapy, suvenýry, knihy o městě a okolí, slevovou kartu Senior slevenku, ale také vstupenky na některé vybrané kulturní akce pořádané městem. Pomůžeme vám s nalezením ubytování ve městě nebo si u nás můžete objednat prohlídku města s průvodcem. Poskytujeme také kopírovací služby a bezplatný přístup na internet.

Těšíme se na vás během turistické sezóny (od května do konce září) každý všední den od 8 do 18 hodin a v soboty a státní svátky od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin. Mimo sezónu pak máme otevřeno každý všední den od 8 do 18 hodin.

MIC Opava úzce spolupracuje s okolními turistickými informačními centry a Turistickým spolkem Opavské Slezsko, který zajišťuje koordinaci destinačního managementu. V rámci spolupráce s Moravskoslezským krajem se MIC Opava účastní veletrhů cestovního ruchu v ČR i v zahraničí a dalších prezentačních akcí.

Každoročně se MIC Opava svým projektem zapojuje do dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu turistických informačních center. V roce 2016 bylo požádáno o spolufinancování nákladů na brigádníky, kteří zajišťují chod MIC během víkendů a státních svátků v letní sezóně, a zároveň tak získávají praxi v oboru cestovního ruchu. Dotace rovněž podpořila aktualizaci informací na novém turistickém portálu MSK www. severnimorava.travel včetně zakoupení notebooku pro tyto účely.

Městské informační centrum Opava je od roku 2003 oficiálním turistickým informačním centrem a je certifikováno Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. Jeho provozovatelem je statutární město Opava.

Kategorie: