Obtěžující štěkání psa

Obtěžující štěkání psa

Sousedův pes pořád štěká hned jak se setmí i několik hodin v kuse. Přes prosby všech sousedů na to majitel psa vůbec nereaguje a všechny nás ignoruje . Prosím, co máme dělat, aby to konečně přestalo už to trvá víc jak rok. Ani policie nepomohla. Děkujeme za odpověď.

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Odbor životního prostředí může štěkot psa řešit pouze z pohledu zákona na ochranu zvířat proti týrání. V případě, že obdržíme konkrétní podnět, požádáme Krajskou veterinární správu Moravskoslezského kraje o provedení místního šetření a posouzení chování a zdravotního stavu psa z pohledu možného týrání. Pokud se prokáže, že obtěžující chování psa je způsobeno nedostatečnou péčí ze strany majitele, je možné přijmout nějaká opatření. V opačné případě nemáme žádné kompetence, abychom mohli věc řešit. V tomto případě je nutné problém řešit občansko právní cestou tj. prostřednictvím soudu.