Obytný přívěs - ul. Palhanecká

Obytný přívěs - ul. Palhanecká

Chci upozornit, že už několik týdnu stojí na ulici Palhanecká vedle firmy Carlson na příjezdu k zahrádkám obytný přívěs bez platné STK v ne příliš funkčním stavu.

Vyjádření Městské policie Opava:

Městská policie prověřila zaslané upozornění. Strážníci na místě zjistili, že uvedený obytný přívěs nevykazuje znaky vraku, nemá zjevné technické závady, má platné zákonné pojištění a propadlou technickou kontrolu, ale vzhledem k tomu, že nebyl provozován, tak se nejedná o přestupek. Následně bylo dohledáno v Registru silničních vozidel, že v kartě vozidla je zapsán k datu 5. 6. 2017 zánik tohoto silničního vozidla. Jako důvod zániku je uvedeno zničení vozidla. Hlídka poté kontaktovala provozovatele přívěsu a ten přislíbil, že jej z místa odstraní. Dne 26. 12. 2017 byla ze strany MP Opava opět provedena kontrola a obytný přívěs se zde již nenacházel.