Oceněné osobnosti

Město Opava uděluje hned několik druhů ocenění lidem, kteří se významným způsobem zapsali do historie města nebo se zasloužili o jeho rozvoj. V současnosti udělování těchto oficiálních poct řídí Zásady ocenění a poct Statutárního města Opavy z roku 2012. Podle tohoto dokumentu může město Opava poskytovat tato ocenění: 

Čestné občanství statutárního města Opavy 

Medaile statutárního města Opavy

2011

Mgr. Jana Horáková

Za zásluhy o uchování a rozšiřování tradic zahraničního i domácího odboje jedinečné vojenské historie.

2008

brigádní generál Jan Satorie st. in memoriam 

Za hrdinný boj v československých legiích, budování obrany ČSR v našem kraji, účast v domácím odboji a pomoc Opavě po skončení války.

2007

Evžen Hadamczik in memoriam 

Za významné úspěchy a dlouhodobý přínos pro opavský fotbal.

pplk. Václav Kopecký in memoriam 

Za zásluhy při osvobozování ČSR ve II. světové válce.

2004

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.

Za dlouhodobý osobní přínos městu v souvislosti s rozvojem Slezské univerzity.

PhDr. Josef Gebauer in memoriam

Za celoživotní činnost v oblasti archivnictví a popularizace historie města Opavy.

Ing. Andrzej Markowiak 

Za dlouhodobý osobní přínos rozvoji města v oblasti česko-polské spolupráce a partnerství s městem Ratiboř.

Dr. Vladimír Neuwirth in memoriam 

Za celoživotní přínos rozvoji křesťanských aktivit v evropském měřítku, za podporu našich krajanů a jejich spolkové činnosti a za založení Cyrilometodějské knihovny v našem městě.

Milan Palisa

Za celoživotní aktivity ve sportovním životě města.

Dr. Ing. Milan Píka, plk. v. v.

Za rozhodující přínos při budování pamětní síně vojákům, kteří bojovali za svobodnou a demokratickou republiku proti totalitním režimům.

Mons. Josef Veselý

Za celoživotní literární tvorbu, ve které navazuje na své kněžské působení a oslovuje opavskou kulturní obec úvahami směřujícími k nápravě věcí, jež může člověk ovlivnit svou myslí a srdcem.

Miloš Zbavitel

Za celoživotní působení ve Slezském divadle v roli herce, dramaturga, režiséra a v posledních letech i historika divadelního života ve městě.

Cena statutárního města Opavy

2018

Mgr. Jan Píšala

Za významné dlouhodobé zásluhy v oblasti vzdělávání a výchovy, organizaci mimoškolní činnosti mládeže a dlouhodobé vedení skautských a turistických oddílů a táborů.

PhDr. Karel Müller

Za mimořádné dlouhodobé zásluhy v oblasti společenských věd, archivnictví, heraldiky a popularizaci dějin města Opavy a Opavska.

2017

Jaroslav Foltýn

Za významné skladatelské dílo, dlouhodobou uměleckou činnost ve Slezském divadle i pedagogické působení v opavské Lidové škole umění.

2016

PhDr. Vladimír Klimt

Za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a celoživotní  hráčskou a trenérskou práci v basketbale.

2015

JUDr. Milan Švajgr

Za dlouhodobý přínos opavské atletice a výjimečné sportovní výkony.

Leo Hein

Za celoživotní přínos opavskému loutkoherectví.

2014

Mgr. Vanda Janečková

Za mimořádné výsledky v oblasti speciální pedagogiky a dlouhodobou práci ve prospěch osob s handicapem.

prof. PhDr. Vladimír Birgus

Za reprezentaci města vybudováním dobrého jména Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univezitě v Opavě a kurátorskou a výstavní činnost v oblasti fotografie.

Naďa Hanousková

Za pedagogickou činnost a umělecké výkony Dětského komorního orchestru a Opavského studentského orchestru při Základní umělecké škole Václava Kálika v Opavě.

2013

Antonín Zelenka

Za významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj města v oblasti důstojného uctívání památky obětí komunismu a v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže.

2012

Mgr. Jan Novák

Za celoživotní zásluhy o rozboj vzdělání, výchovy a sportu ve městě Opavě.

Oldřich Gavenda

Za celoživotní práci s mládeží v oblasti střeleckého sportu.

Jakub Holuša

Za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně.

Jan Kudlička

Za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně.

Kateřina Havlásková

Za významný přínos a obětavost při práci s mládeží ve městě Opavě.

2008

Plk. Ing. Břetislav Janošek

Za dlouhodobé aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel.

Ing. Mikuláš Končický, plk.v.v.

Za zásluhy při osvobozování Opavska a zachování památky padlým spolubojovníkům.

Naděžda Volná - Sobotíková

Za zásluhy v oblasti osvěty a vzdělávání mládeže a zachování památky prvních odbojářů  ve Slezsku.

Violeta Makešová - Tomaníková

Za celoživotní baletní umění na scéně Slezského divadla v Opavě, které s láskou předává dalším generacím.

2007

Dr. Walo Hinterberger

Za významný přínos v oblasti hospodářského rozvoje města Opavy.

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Za významný přínos v oblasti vzdělávání a výchovy a rozvoj Slezské univerzity.

Doc. Ing. Arch. Ivo Klimeš 

Za obohacení architektonické tváře města Opavy.

nadstrážmistr Milan Rusek

Za záchranu lidského života.

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 

Za významné obohacení opavského kulturního života.

nadstrážmistr David Straka 

Za záchranu lidského života.

Evžen Trupar

Za významný přínos pro hudební scénu Slezského divadla v Opavě.

Petr Vaněk

Za jedinečné obohacení opavského divadelního života.

Olga Wajdová

Za významné celoživotní zásluhy o rozvoj a uchování folklorních tradic na Opavsku.

Petr Žemlík

Za významné sportovní úspěchy opavského fotbalu.

2005

Ing. Vilém Dvořák

Za příkladný životní a občanský postoj a obětavost.

Andrej Koba

Za příkladný životní a občanský postoj a obětavost.

2004

David Čech

Za osobní přínos prezentaci města na mezinárodní úrovni mimořádným sportovním výkonem - přeplavání kanálu La Manche v novém českém rekordu.

RNDr. Anna Ekslerová

Za dlouhodobý osobní přínos rozvoji města v oblasti charitativní činnosti.

Karel Kostera

Za dlouhodobý osobní přínos rozvoji města aktivní činností v oblasti hudební kultury.

Mgr. Libor Martinek, Ph.D.

Za osobní přínos rozvoji města v oblasti vzájemných česko-polských literárních aktivit.

 

Cena Petra Bezruče

2018

Mgr. Petr Rotrekl

Za dlouhodobý přínos v oblasti rozvoje kultury města, zejména organizaci multižánrových festivalů a dalších kulturních akcí.

2016

Ing. Evžen Trupar

Za uměleckou, organizační a osvětovou kulturní činnost v Opavě.

2014

Jaroslava Poláková

Za významné celoživotní zásluhy o rozvoj a uchování folklórních tradic na Opavsku.

2012

Ilja Hurník

Za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města Opavy. 

2010

RNDr. Karel Holeš

Za celoživotní přínos k rozvoji hudební kultury na Opavsku. 

2008

Iva Mrázková

Za mimořádné úspěchy v oblasti výtvarného umění.

2006

Radim Zenkl

Reprezentace v zahraničí, multiinstrumentalista, skladatel a hráč na mandolínu světového formátu, novátor interpretační techniky.

2004

Lukáš Vondráček

Mimořádné úspěchy v oblasti klavírní interpretace.

2003

Olga Procházková

Operní zpěvačka, dlouholeté umělecké úspěchy a reprezentaci Opavy v zahraničí.

2002

Bohdan Sláma

Filmový režisér, umělecké úspěchy na domácích i zahraničních filmových festivalech.

2001

Monsignor Josef Veselý

Kněz a básník, autor mnoha básnických i prozaických děl, zachování kulturního dědictví.

Miloš Zbavitel

Za celoživotní dílo herce, dramaturga, režiséra a divadelního kritika a teoretika.

PhDr. Antonín Satke, CSc.

Badatel v oblasti etnografie a folkloristiky, zásluhy na zachování kulturního dědictví.

2000

Karel Kostera

Sbormistr a neúnavný organizátor hudebního života na Opavsku.

1999

Miloš Kačírek

1. ředitel Základní umělecké školy, pedagog, malíř a organizátor výtvarných akcí.

1998

Emanuel Křenek

Za umělecké zásluhy v oblasti dramatického umění, popularizátor a organizátor výtvarných a literárních akcí.

1997

Matice slezská 

Za kulturní a osvětovou činnost, 120. výročí založení Matice opavské.

1996

Pěvecké sdružení slezských učitelů

Za umělecké úspěchy a rozvoj sborového zpěvu ve Slezsku.

1995

Slezské divadlo

Za umělecké úspěchy a reprezentace Opavy v kulturní oblasti, ke 190. výročí založení SD.

 

Ocenění za rozvoj zahraničních vztahů statutárního města Opavy

2007

Keneth Tokio Ohska 

Za navázání a rozvoj spolupráce mezi městem Opava a japonským městem Tsukuba a mimořádně aktivní zapojení do projektu Japonské kulturní dny v Opavě.

Masako Nakajima

Za navázání a rozvoj spolupráce mezi městem Opava a japonským městem Tsukuba a mimořádně aktivní zapojení do projektu Japonské kulturní dny v Opavě.

2004

Richard Erdmann, primátor města Roth

Za mimořádný přínos při navázání a rozvoji partnerských vztahů mezi městy Opava a Roth.

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor města Liptovský Mikuláš

Za dlouhodobý rozvoj spolupráce partnerských měst Opavy a Liptovského Mikuláše.

Kategorie: