Ochrana obyvatel

Varovné informace

Informace Povodí Odry
Informace ČHMÚ
Kontakty (budou zveřejněny jen v případě vzniku mimořádné události)

Informační materiály pro obyvatele

Co dělat při mimořádné události

V případě ohrožení života, zdraví, majetku nebo přírody se můžete obrátit o pomoc na bezplatné telefonní linky tísňového volání. Rady jak postupovat, aby zvládnutí této mimořádné události proběhlo co nejlépe, naleznete zde.

Více...

Činnost obyvatelstva při mimořádné události

Zde najdete všeobecná doporučení v případě povodně, požáru, radiační či chemické havárii a také důležitá telefonní čísla.

Více...

Kapesní průvodce

SMS Infokanál - varovné SMS zprávy

Informační SMS slouží ke včasné informovanosti občanů zejména v případě povodní, ekologických havárií, terorismu a dalších. I Vám mohou pomoci při řešení závažných situací ohrožujících životy Vaše, či vašich blízkých, Vaše zdraví a majetek.

Co umí služba SMS Infokanál?

ZASLAT DŮLEŽITOU INFORMACI (varování, upozornění, radu) z Magistrátu města Opavy na jakékoliv zaregistrované číslo mobilního telefonu občana formou krátké textové zprávy (SMS), a to do všech sítí českých mobilních operátorů.

Kolik stojí služba SMS Infokanál?

NIC. Zaplatíte pouze odeslání registrační SMS v ceně svého tarifu. Všechny ostatní náklady hradí město.

Jak provést registraci pro využití služby SMS Infokanál a jak registraci zrušit?

Stačí kdykoliv odeslat jedinou SMS ze svého mobilního telefonu a registrace je hotova. Obdobným způsobem lze registraci zrušit.

Vzor SMS zprávy pro registraci:

1) napište SMS dle vzoru: IK OPAVA REG
2) pošlete na číslo: 605 733 680

Vzor SMS zprávy pro zrušení registrace:

1) napište SMS dle vzoru: IK OPAVA ODREG
2) pošlete na číslo: 605 733 680

POZOR!

Je důležité dodržet formát zasílané zprávy, jinak nedojde k registraci čísla! Mezi slovy IK a OPAVA je mezera a mezi slovy OPAVA a REG (ODREG) je mezera.

Evakuace obyvatel

Evakuace

Informace o tom, jak postupovat v případě vyhlášení evakuace, kdo přesun do místa náhradního ubytování organizuje a co evakuační středisko zajišťuje naleznete zde.

Více...

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace.

Jako evakuační zavazadlo poslouží každé běžné cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo je vhodné opatřit visačkou se jménem a adresou.

Obsah evakuačního zavazadla:

 • Osobní doklady (občanský průkaz, pas, rodný list, řidičský průkaz, technické osvědčení motorového vozidla, průkaz pojištěnce apod., včetně dokladů rodinných příslušníků), psací potřeby a dopisní obálky se známkami;
 • Léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy), příp. brýle ke čtení;
 • Cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební a sporožirové karty apod.);
 • Sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka);
 • Prostředky osobní hygieny;
 • Spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko;
 • Jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy;
 • Základní (trvanlivé) potraviny na 2-3 dny, včetně nápojů;
 • Kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky;
 • Doporučuje se přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, píšťalka, předměty pro vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka).
 • Pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem: Zdravotní průkaz domácího zvířete.

Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace

 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
 • uzavřete přívod vody a plynu,
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou,
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

Evakuační schéma města

Seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charekterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP Opava

Mimořádné události se mohou týkat i nás

Dotazy a připomínky

Často kladené otázky

Na této stránce najdete seznam nejčastěji pokládaných otázek souvisejících s mimořádnými situacemi.

Kontakty

Vaše dotazy a připomínky, týkající se ochrany obyvatel a krizového řízení v případě vzniku mimořádné události, zasílejte na tuto kontaktní adresu:

Kategorie: