Odbor finanční a rozpočtový

Odbor finanční a rozpočtový zastřešuje veškeré finanční toky směrem z magistrátu i do magistrátu. Stará se o veškeré účetnictví, připravuje rozpočet města, provádí správu místních poplatků.

Vedoucí odboru: Ing. Miroslav Drössler

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení rozpočtu a ekonomických agend

 • Zpracování rozpočtu města
 • Kontrola hospodaření podle rozpočtu
 • Zpracování změn rozpočtu
 • Zpracování závěrečného účtu města
 • Zpracování ekonomických analýz
 • Zajišťování úvěrové agendy
 • Sledování přijatých dotací

Oddělení účetnictví

 • provádění veškerých účetních prací a fakturací

Oddělení daní a poplatků, pokladní služby

 • Provádí správu místních a správních poplatků včetně příslušenství (vyměřuje, vybírá, vyřizuje žádosti):
  • místní poplatek ze psů
  • místní poplatek za komunální odpad
  • správní poplatek z VHP (výherní hrací přístroje)
  • povolování veřejných sbírek
 • Zajištění veškeré pokladní činnosti (příjmy, výdaje, ceniny)

Specialista v oblasti daní a správy pohledávek

 • Sledování problematiky v oblasti daně z přidané hodnoty
 • Sledování problematiky v oblasti daně z příjmů právnických osob za obec
 • Potvrzování bezdlužnosti

Asistentka odboru

 • Administrativa
 • Zpracování dotačních a grantových smluv

Životní situace, které řeší tento odbor

Dotace a granty

Poplatky a daně (poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, hrací automaty)

Daň z nemovitosti

Město určuje obecně závaznou vyhláškou výši daně z nemovitosti v souvislosti s koeficienty stanovenými státem v zákoně o dani z nemovitosti, správcem daně je Finanční úřad Opava, který rozesílá poplatníkům složenku s uvedením výše daně z nemovitosti.

Formuláře ve správě odboru