Odložený nábytek - ul. Liptovská

Odložený nábytek - ul. Liptovská

U popelnic před domy Liptovská 26-28 leží kusy nábytku.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Odložený nábytek na ul. Liptovské odváží zaměstnanci TSO průběžně, v tomto místě je to bohužel velmi častý jev.