Odvážení vánočních stromků - ul. Zahradní

Odvážení vánočních stromků - ul. Zahradní

Kdy se budou odvážet vánoční stromky z ulice Zahradní?

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Vánoční stromky se průběžně odvážejí každý den od 2.1. 2018. Dnes tj. 29. 1. 2018 pravidelný denní odvoz ukončujeme (ul. Zahradní je zahrnuta v dnešním harmonogramu odvozů). Dále se případné vánoční stromky budou odvážet v rámci odvozu černých skládek.