Odvoz odpadů - ul. Liptovská

Odvoz odpadů - ul. Liptovská

Jednáni popelářů TS na ulici Liptovské je katastrofa. Na vlastní oči jsem sledoval, jak vysypovali komunální odpad do popelářského vozu. Co jim spadlo z vozu na zem, tak jen do toho kopli, aby to nešlo vidět a vítr to rozfoukal po sídlišti.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Na Liptovskou ulici jezdí 4 – 5 osádek popelářských vozů. Ze stížnosti není jasné, kdy k předmětné situaci došlo. Osádky budou na své pracovní povinnosti upozorněny.