Opava zavádí zelené úřadování

Opava zavádí zelené úřadování

Opava zavádí zelené úřadováníOpava zavádí zelené úřadování

                  www.swiss-contribution.cz                                        www.mzp.cz

Město Opava ve spolupráci se Sítí ekologických poraden získalo grant na realizaci projektu „Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy“. Dotaci ve výši miliondvěstěpadesát tisíc korun poskytlo z Fondu environmentální odbornosti Ministerstvo životního prostředí v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Environmentálně šetrný provoz neboli zkráceně zelené úřadování je název pro environmentálně šetrné chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, kulturní centra, apod. Zahrnuje systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování institucí včetně nakupování.

V rámci projektu se magistrát pokusí zlepšit svůj chod vzhledem k životnímu prostředí zavedením opatření, jako jsou např. snížení množství a třídění odpadu, šetření energiemi, efektivnější tisk a snížení spotřeby papíru a kancelářských potřeb, nákup místních produktů a výrobků s menším negativním dopadem na životní prostředí a dalšími aktivitami, či realizací informační kampaně včetně proškolení zaměstnanců. Zároveň budou provedeny analýzy vybraných příspěvkových organizací města k zjištění možností zavedení podobných úsporných opatření.

Realizací záměru se Opava přidá k ostatním institucím v ČR, které již zelené úřadování zavedly, aby tak deklarovaly svůj zodpovědný přístup k snižování zátěže životního prostředí a staly se příkladem pro ostatní občany, úřady a firmy.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Kategorie: