Opava získala bronzovou keramickou popelnici

Opava získala bronzovou keramickou popelnici

Opava uspěla v prestižní soutěži O keramickou popelnici. Ocenění každoročně získávají obce a města, jejichž občané nejlépe třídí odpad. Ceny obcím předali 30. května 2019 na ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. „Lidé v našem kraji nakládají s odpadky rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý občan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg využitelných složek. V roce 2018 to bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního prostředí i touto formou, patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. "Jsem moc rád, že se nám v této soutěži pravidelně daří a že Opava patří mezi nejúspěšnější města v kraji v třízení odpadu. Dokazuje to, že Opavanům není ochrana životního prostředí lhostejná," uvedl náměstek primátora Opavy Michal Jedlička. Další informace najdete zde.