Opavané se zúčastnili Mikulášského jarmoku

Opavané se zúčastnili Mikulášského jarmoku

Město Liptovský Mikuláš jako historické sídlo „Liptovské stolice“ mělo dlouhodobě historicky právo uspořádat na území města 2x ročně trhy. První se dlouhodobě v rámci obnovené tradice konají v červnu jako Stoličné dny, v prosinci pak město pořádá tradiční Mikulášský jarmok.  

U příležitosti svátku sv. Mikuláše, patrona města, tak proběhl ve dnech 6. – 8. 12. 2017 v našem slovenském partnerském městě Liptovský Mikuláš tradiční Mikulášský jarmok. Na něj byla pozvána také partnerská města Liptovského Mikuláše. Opavská delegace města byla vedena 1. náměstkem primátora Ing. Martinem Vítečkem, z ostatních pozvání přijala také polská města Jaslo a Żywiec, slovenská Galanta, maďarský Kiskörös a srbské město Backa Polanka. Kromě společensko-kulturního programu, který zahrnoval mj. slavnostní rozsvícení vánočního stromu, bylo též jednáno o budoucí spolupráci našich měst. Pro rok 2018 byl potvrzen rozvoj aktivit v oblasti sportu, byl vyzdvižen také následující ročník Bezručovy Opavy na téma Československé kulturní inspirace. Bylo jednáno také o možnostech spolupráce v ekonomické oblasti a v rámci přeshraničních dotací.