Opravy a výstavba silnic omezí dopravu na několika ulicích

Opravy a výstavba silnic omezí dopravu na několika ulicích

Opavu čeká vlna oprav silnic. Opravovat se budou Hradecká či Pekařská ulice, na Rolnické se pak bude stavět nové napojení na budovaný severní obchvat města. Silnice se opravuje i ve Vlaštovičkách.

Až do konce října bude probíhat rekonstrukce Pekařské ulice v Opavě, která navazuje na výměnu vodovodního potrubí společností SmVaK. Tato silnice bude uzavřena na etapy. Stavební práce budou mít vliv i na městskou hromadnou dopravu. Několik linek bude přetrasováno, zastávka U Cukrovaru pak bude dočasně zrušena. Rekonstrukce začne  1. června. Uzavírat se budou postupně jednotlivé úseky. Až do 4. srpna bude silnice v úseku od křižovatky s ulicí Hozovo nábřeží po křižovatku s ulicí Štefánikovou uzavřena. Od 2. do  4. srpna pak bude uzavřena i křižovatka Pekařská a Hozovo nábřeží. Od 5. srpna do 28. října se práce přesunou na další úsek, a to od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku s ulicí Rolnická. Objížďka pro běžnou dopravu povede přes ulice Hozovo nábřeží, Partyzánská, Nákladní, Ratibořská, Vrchní a Rolnická. Kvůli rekonstrukci se bude muset dočasně změnit trasování linek městské hromadné dopravy. Linky 213, 214, 221, noční linky 228 a 229 plus 230 (Tesco) budou po dobu uzávěry přetrasovány tak, aby dopravní obslužnost této oblasti zůstala v co největší možné míře zachována. Linky 213 a 214 budou vedeny po ulicích Ratibořské, Vrchní a Rolnické, zastavovat budou na zastávkách MHD Holasická, Ratibořská, Vrchní. Linka 221 bude naopak zkrácena po ulicích Partyzánské, Na Pastvisku a Pekařské. Noční linky 228 a 229 pojedou po ulicích Partyzánské, Na Pastvisku a Pekařské (stejně jako linka 221). Náhradní trasa linky 230 povede po ulicích Nákladní, Myslivcově, Mostní, Rolnické a Vrchní. Nově bude zastavovat na zastávkách Mostní, Dobrovského, Rolnická. V době od  2. srpna od 6 hodin do 4. srpna do 22 hodin a 28. října od 4 do 22 hodin bude úsek ulice Pekařské od mostu po křižovatku s ulicí Na Pastvisku zcela uzavřen. Linky 221, 228 a 229 budou vedeny přes Dolní náměstí. Více informací k MHD a jízdní řády najdete na www.mdpo.cz nebo na telefonu 553 759 050.

Až do začátku října bude omezena doprava na Rolnické ulici. Křižovatka s Mostní se totiž bude napojovat na budovaný severní obchvat města. Doprava bude od 10. června svedena do jednoho pruhu a budou ji řídit semafory. Nákladní doprava pak bude odvedena na objízdnou trasu. „Z křižovatky Rolnická – Mostní povede nová silnice, která se prostřednictvím další kruhové křižovatky napojí na obchvat. Nejdříve se bude pracovat na severní polovině silnice. Od začátku září se pak bude pracovat na straně u vyústění Mostní,“ řekl Dalibor Novotný z odboru dopravy opavského magistrátu. Od 2. září proto bude úplně uzavřeno vyústění Mostní ulice na Rolnickou. Objízdná trasa povede po ulicích Sadová, Nákladní, Ratibořská, Vrchní a Rolnická a naopak. Hotovo by mělo být do 5. října.

Opravuje se i Hradecká ulice, a to včetně kruhové křižovatky s jižním obchvatem města. Stavební práce zde začaly v polovině května, hotovo by mělo být do 20. června. I zde však narazíte na dopravní omezení a na kyvadlovou dopravu řízenou semafory. Po dobu oprav bude uzavřena silnice na Otice, omezen provoz je i na silnici do Kylešovic. Sledujte proto, prosím, dopravní značení, které vás navede na případnou objížďku.

Roman Konečný, tiskové oddělení