Ořez keřů - ul. Bochenkova

Ořez keřů - ul. Bochenkova

Prosím o ostříhání keřů ulice Bochenková naproti garáže, zasahují do cesty a chodníků.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Keře budou zaměstnanci TSO ořezány do konce 19. týdne t.r.