Parkování řidičů na travnaných plochách - ul. Olomoucká x Palackého, ul. Olomoucká x Husova

Parkování řidičů na travnaných plochách - ul. Olomoucká x Palackého, ul. Olomoucká x Husova

I když jsem na to opakovaně znovu upozornil,  tak přes sněhovou pokrývku pokračuje devastace povrchu před trafikou Olomoucká x Palackého, který není dopravní komunikací, ale součástí travnaté plochy a současně zde dochází k znečišťování chodníku před trafikou.  Jak jsem už také psal, stejná situace je u „večerky“ v křižovatce Husova X Olomoucká - travnatá plocha úplně vymazána z povrchu země, bláto až na chodníku.

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

K těmto podnětům lze konstatovat bohužel pouze následující. Poježděné zelené plochy vozidly při nesprávném parkování  může řešit jen policie zvýšeným dohledem, případně občané přivoláním policie při zaznamenání takovéhoto chování řidičů. Nelze tomuto předcházet žádnými dodatečnými úpravami, protože se opravdu jedná o neukázněnost řidičů a porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.).