Parkování - ul. Hlavní x ul. Lužická

Parkování - ul. Hlavní x ul. Lužická

Prosím o prověření oprávnění parkování u bytového domu na křižovatce ulic Hlavní a Lužická v Kylešovicích. Mou maminku s vadou sluchu ohrozilo auto vyjíždějící od bytového domu ze strany na Lužické ulici. Je plocha určena k parkování? Není označena dopravní značkou.

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

Vzhledem k tomu, že uvedený dotaz, resp. podnět je formulován velmi obecně bez přesného popisu dotčeného (řešeného) místa, bohužel nezbývá, než stejně obecně formulovat vyjádření - Řidič smí parkovat na zpevněných komunikací všude tam, kde tím neporušuje zákon o provozu na pozemních komunikací č. 361/2000 Sb., přičemž povinnost označit tato místa dopravním značením není nikde zakotvena.