Parkování - ul. Raškova

Parkování - ul. Raškova

Od té doby, co je v ulici Raškova jednosměrka ve směru na hl. silnici (Ratibořská) se neskutečně zhoršila morálka místních v parkování na ul.  Raškova - parkují po obou stranách tak, že tam sotva projedete (o mm, natož aby tudy projeli např. hasiči). Přitom ulice je dostatečně dlouhá, aby všechna auta mohla parkovat na jedné straně. Je to dost nefér vůči zodpovědným lidem,co parkují na svém pozemku - ano, i zde domy mají vjezdy (nevyužité). Zároveň je díky této jednosměrce nutno jezdit z ulice Kálikova (kvůli jednosměrce na této ulici) spodem, ulicí Na Bahně, kde se dvě auta vedle sebe nevejdou. A to díky chodníku z jedné strany a popelnicím a trávníku s vysokým obrubníkem z druhé strany + zaparkovaným autům. Chtělo by to buď nesmyslnou  jednosměrku na Raškové zrušit a vytyčit místa pro parkování jen na jedné straně, aby se ulehčilo úzké ulici Na Bahně, nebo zrušit ten trávník s popelnicemi.

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

Při parkování na ul. Raškova je samozřejmě i po zjednosměrnění nutné dodržovat podmínky stanovené řidičům v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, stejně jako na ostatních komunikacích obecně. V případě jeho nedododržování provádí dohled z hlediska svých kompetencí policie.