Pokácený strom - ul. Bílovecká

Pokácený strom - ul. Bílovecká

Stěžuji si na vaše rozhodováni o káceni zdravých stromů! Dívám se, jak porářejí zdravý ovocný strom u zastávky Bílovecká. Jaký je důvod? Chci znát odpověď. Máte hesla o zalesňování Opavy, za pozornosti médií sadíte stromy a pak v tichosti bez hlasováni stromy kácíte!

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Kácení předmětné dřeviny proběhlo z provozních a bezpečnostních důvodů. Šlo o vícekmenou trnku, která se odkláněla do prostoru pochůzí výšky a rostla v těsné blízkosti hrany chodníku. Do budoucna mohlo dojít k jejímu vývratu a ohrožení osob na přilehlém chodníku. Tímto zásahem také došlo k uvolnění prostoru pro výsadbu perspektivního javoru. Odstraňování neperspektivních a ohrožujících stromů a jejich náhrada novou zdravou výsadbou je nutnou součástí standardní péče o zeleň.