Porucha veřejného osvětlení + osoby bez domova - ul. Olomoucká

Porucha veřejného osvětlení + osoby bez domova - ul. Olomoucká

Prosíme o ověření a opětovné zprovoznění osvětlení v rozmezí od Psychiatrické nemocnice až po firmu Gapay (směr na Slavkov). Šli jsme tudy v sobotu 15/9 kolem 20,00 hodiny naprosto ve tmě, nikde nesvítilo ani jedno pouliční osvětlení, navích chodník je ve velmi špatném stavu s přerůstajícím plevelem a porostem, takže chvílemi jsme naráželi do větví a jiných překážek, navíc stav chodníku je v takovém stavu, že můžeme být rádi, že se tam dosud nikomu nic nestalo v běžném provozu, natož při naprosto chybějícím osvětlení. Vůbec nejhorší bylo projít kolem bývalé točny, kde víme, že je skupina většinou opilých bezdomovců - to byl skutečný adrenalin. Prosíme o urychlenou opravu osvětlení a nejlépe také o odstranění bezdomovců z točny.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Poruchu na regulátoru napětí v rozvaděči jsme 17.9.2018 odstranili. Chodníky a zelené pásy od vjezdu k firmě Hon (směrem na Slavkov) nejsou majetkem města Opava, jsou již v k.ú. obce Slavkov. S žádostí o sjednání nápravy se tedy musíte obrátit na Obecní úřad ve Slavkově.

Vyjádření Městské policie Opava:

Strážníci této oblasti již několik týdnů věnují zvýšenou pozornost vzhledem k výskytu občanů bez domova. Nadále budou v častějších kontrolách uvedené lokality pokračovat do doby než dojde k avizované realizaci demolice budovy bývalé točny.