Poškozená konstrukce mostu - ul. Pekařská

Poškozená konstrukce mostu - ul. Pekařská

Chtěl bych upozornit na špatný stav mostu Pekařská. Pohledově zhora není nic vidět, ale ze spodní části v pátek odpadla kovová část, při bližším pohledu jsou skoro všechny velmi zrezivělé. Abychom nedopadli jako v Praze s trojskou lávkou. 

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Nejedná se o poškození nosné konstrukce mostu přes řeku Opavu na ul. Pekařská v Opavě, ale o zařízení v majetkové správě společnosti SmVaK Ostrava a.s. (konzoly, na kterých je zavěšeno vodovodní potrubí a chránička). Dne 4. 12. 2017 byla SmVaKu odeslána výzva k alespoň prozatímnímu zajištění poškozených konzol, resp. k zajištění definitivní opravy.