Poškozená lampa veřejného osvětlení - ul. Solná

Poškozená lampa veřejného osvětlení - ul. Solná

Vedle domu Solná 1 je lampa veřejného osvětlení, do které zatéká voda.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Dne 12.2.2018 byly kyty svítidel vyčištěny.