Poškozená mříže kanálu - ul. Jánská

Poškozená mříže kanálu - ul. Jánská

Od ulice Jánská v Opavě je vjezd/výjezd na parkoviště před Městskou knihovnou (kolem Úřadu práce). Pokud bychom od tohoto parkoviště pokračovali výše směrem k veterinární ordinaci nachází se zde kanál, který je chráněn mříží.  Tato mříž je v dezolátním stavu – některé příčky jsou vypadlé, některé jsou uvolněné. Tento stav ohrožuje zdraví občanů  (již několikrát se stalo, že jezdec na kole si v nočních hodinách nevšiml chybějících příček a zapadl do kanálu) a  může poškodit i majetek občanů (je otázka času, kdy do kanálu zapadne nějaké projíždějící vozidlo). Prosím o urychlenou výměnu/opravu této mříže.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Tato komunikace není ve správě Technických služeb Opava s.r.o., věc byla ale projednána s Odborem majetku MMO, v jehož vlastnictví kanál samotný, včetně mříže, je. Po zhodnocení situace bude provedena oprava.