Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánkana 2. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, které se uskuteční v pondělí 17. prosince 2018 od 09:00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43 v Opavě. Bod dotazy, připomínky a podněty občanů města  bude od 13:00 do 13:30 hodin.

Program

1.         Zahájení, Složení slibu člena zastupitelstva města

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.         Volba ověřovatelů zápisu

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

3.         Volba členů návrhové komise

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

4.         Schválení programu zasedání zastupitelstva města

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

5.         Rozpočet města Opavy na rok 2019, Rozpočtový výhled 2019-2020

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

6.         Smlouvy - Přímá podpora z rozpočtu 2019

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

7.         Kino Mír - navýšení dotace na rok 2018

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

8.         Dotace ostatní - ANIMA VIVA z.s.

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

9.         Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

10.       Realizace investičních akcí v roce 2019

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

11.       Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2019

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

12.       Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

13.       Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupce města v ostatních orgánech obchodní společnosti

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

14.       ELIO Slezsko a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodní společnosti

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

15.       Informace o změnách zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

16.       Sdružení historický sídel Čech, Moravy a Slezska - zastupování města

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

17.       Turistická oblast Opavské Slezsko - zastupování města

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

18.       Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

písemně předkládá Bc. Hana Brňáková

19.       Členství v Řídícím výboru integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)

písemně předkládá Bc. Hana Brňáková

20.       Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.

písemně předkládá Bc. Hana Brňáková

21.       Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investičních akcí základních škol

písemně předkládá Bc. Hana Brňáková

22.       Majetkové záležitosti I.

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.

23.       Majetkové záležitosti II.

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.

24.       Majetkové záležitosti III.

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.

25.       Majetkové záležitosti IV.

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.

26.       Majetkové záležitosti V.

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.

27.       Majetkové záležitosti VI.

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.

28.       Bezúplatný převod budovy bez čp/če v k.ú. Jaktař

písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.

29.       Obecně závazná vyhláška č. X/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

písemně předkládá Ing. Michal Jedlička

30.       Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

písemně předkládá Ing. Michal Jedlička

31.       Změna svěření úkolů náměstkům primátora

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

32.       Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2019

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

33.       Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

34.       Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

35.       Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

36.       Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2018, 2019

písemně předkládá Bc. Hana Brňáková

37.        Ustanovení politika projektu Zdravé město a místní Agendy 21

písemně předkládá Bc. Hana Brňáková

38.       Slezský fotbalový club Opava a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodní společnosti (materiál bude předložen dodatečně)

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

39.       Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

40.       Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13:00 do 13:30 hodin)

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

41.       Závěr

předkládá Ing. Tomáš Navrátil