Pravidla provozu na stanovištích taxislužby

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje provozní řád, který upravuje pravidla provozu na stanovištích taxislužby v Opavě vyznačené příslušným dopravním značením.