Prázdninový provoz mateřských škol a družin

Prázdninový provoz mateřských škol a družin

Prázdninový provoz mateřských škol

Rodiče, kteří v době letních prázdnin chtějí umístit své dítě v náhradní mateřské škole, musí do ní podat žádost v době od 2. do 31. května. Žádost si vyzvednou ve své škole, přiloží k ní kopii potvrzení dětského lékaře nebo Evidenčního listu z kmenové mateřské školy.

Od 2. do 13. 7. budou v provozu: MŠ Mnišská, MŠ Olomoucká, MŠ Neumannova, MŠ Sadová a MŠ Malé Hoštice. V době od 16. do 27. 7. bude otevřena MŠ Riegrova, MŠ Otická, MŠ Pekařská a MŠ Slavkovská. Na přelomu prázdnin od 30. 7. do 10. 8. bude v provozu MŠ E. Beneše, MŠ Šrámkova, MŠ Jateční a MŠ Zborovská a od 13. do 24. 8. MŠ Havlíčkova, MŠ 17. listopadu, MŠ Vaníčkova a MŠ Heydukova.

Od 27. srpna budou opět všechny školy otevřeny.

Prázninový provoz družin 

Základní školy v Opavě zajistily provoz školních družin i o letních prázdninách. Postupně se prostřídají 4 školy, které tuto službu školákům i jejich rodičům poskytnou. Mohou se do nich přihlásit i žáci ostatních opavských základních škol. Stačí, aby rodiče podali přihlášku ve své „domovské“ družině, ideálně do konce května.

Od 2. do 13. července bude otevřena družina při ZŠ Vrchní, od 16. do 27. července družina na ZŠ Englišova, od 30. července do 10. srpna družina při ZŠ Ilji Hurníka na Ochranově ulici a od 13. do 24. srpna družina při ZŠ Edvarda Beneše.

Od 27. srpna pak budou fungovat všechny družiny. Letní prázdniny se letos uskuteční od pondělí 2. července do pátku 31. srpna. Nový školní rok pak začne v pondělí 3. září.

Kategorie: