Přestupky - Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel

Přestupky - Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel

Soubor: Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel
Soubor: Návrh na upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel