Prevence kriminality

"Je lépe zločinu předcházet než jej trestat!" - Cesare Beccaria

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro problematiku prevence kriminality v Opavě: Bc. Dagmar Polášková, DiS.

Materiály ke stažení

Dokumenty

Kontakty

Krajská manažerka prevence kriminality: Mgr. Petra Havláková (tel.: 595 622 162, e-mail: petra.havlakova@kr-moravskoslezsky.cz)

Užitečné odkazy

Kategorie: