Přírodní krásy

Arboretum Nový Dvůr (Stěbořice - Nový dvůr: cca 14 km od Opavy)

Zdejší arboretum je součástí Slezského zemského muzea. V prostorách bývalého zámeckého parku vznikla expozice, která nabízí návštěvníkům unikátní sbírku. Jejím základem je bohatá sbírka domácích a cizokrajných dřevin, subtropických a tropických rostlin, zástupců dřevin a bylin ze všech kontinentů světa. Právem bývá bohatá sbírka nazývána „Dřeviny pěti světadílů“. Dendrologická expozice je rozdělena do dílčích oddílů, které svým charakterem rozvoje arboreta a historie, ale i specializovaných aktivit, rozdělují areál na řadu zajímavých částí. Nejstarší část sbírky dřevin tvoří areály výsadeb specializované sbírky rododendronů, zachovalé části autochtonního ekotypu „Heraldické borovice“ a dosud „přírodní“ lokality přilehlých lomů kulmských břidlic a drob. V neposlední řadě vznikají i dílčí expozice rostlin a jejich prostředí, s ohledem na další nové poznatky o vegetaci, rostlinných společenstvech a o vlivu prostředí na rostliny a také i s ohledem na význam vzdělávací funkce zařízení. Můžete zde vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun a pobřeží Baltu, himalájské rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu severní Ameriky. V arboretu roste na 7 000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. Tyto vzácné sbírky zde mohou návštěvníci obdivovat po celý rok. Po relaxaci v nádherné přírodě se můžete občerstvit a posedět v areálu arboreta, nebo navštívit blízkou vyhlášenou restauraci s venkovním posezením.

tel.: 553 661 975 (pracovní dny), 553 661 031 (sobota, neděle, svátky)

e-mail: arbotretum@szm.cz

web: www.szm.cz

Bezručova vyhlídka (Hradec nad Moravicí: cca 9km od Opavy)

Dříve se místo jmenovalo Výšina císaře Viléma. Označení Bezručova vyhlídka se začalo používat v 60. letech minulého století. Nachází se v parku za Bílým zámkem v Hradci nad Moravicí.

Hněvošický háj (Hněvošice: cca 10 km od Opavy)

Významnou archeologickou a botanickou lokalitou je Hněvošický háj. Rozkládá se po pravé straně silnice u obce Hněvošice směrem na Opavu a za přírodní rezervaci byl prohlášen v roce 1969. Vyznačuje se karpatskou květenou nížinného lesa. Zvláště na jaře zde kvetou prvosenky, sasanky, jaterníky, porůznu zde rostou lýkovce, konvalinky, lilie zlatohlavá, střevíčník pantoflíček, hvězdnatec čemeřicový a kruštík širolistý. Důvodem k vyhlášení rezervace bylo zachování uceleného dubohabrového háje jako ojedinělého lesního ostrůvku v odlesněném a zemědělsky intenzivně využívaném území.

Mariánské louky (Hradec nad Moravicí: cca 9km od Opavy)

Naučná stezka Vás seznámí s oblastí pod zámkem v Hradci nad Moravicí, s její historií, flórou, faunou a řekou Moravicí. Stezka je dlouhá 18,8 km.

Národní přírodní památka Zábřežské louky (Dolní Benešov - Zábřeh: cca 13 km od Opavy)

Rašelinné louky s význačnými mokřadními společenstvy rostlin, typickými pro Hlučínsko, s bohatým porostem olšin a ostřic. V roce 1973 bylo území o rozloze 19,34 ha vyhlášeno za národní přírodní památku.

Naučná stezka Hanuše (Hradec nad Moravicí: cca 9km od Opavy)

Zbytky opevnění z konce 18. století z doby tzv. 3. slezské války nalezneme na vrcholu kopce Hanuše u Hradce nad Moravicí, k němuž vede stejnojmenná naučná stezka. Naučná stezka Hanuše byla zbudována v roce 2000. Má celkem sedm zastávek a je dlouhá 4,5 km. Jedná se o přírodovědnou stezku lesního typu, dostupnou v každém ročním období. Na každé zastávce je umístěn informační panel, na kterém jsou uvedeny základní informace, které popisují danou lokalitu.

Naučná stezka Hvozdnice (Slavkov: cca 5 km od Opavy)

Chráněné území ve Slavkovském lese o rozloze 56,24 ha, vyhlášené k ochraně přirozeného toku Hvozdnice, přilehlých mokřadních luk a slavkovských rybníků s bohatým výskytem živočichů. Naučná stezka byla otevřena v roce 1988 s 12 zastávkami a informačními tabulemi. V současnosti stezka nabízí 15 zastavení. Naučná stezka je přístupná v průběhu celého roku, nejhezčí pro návštěvníky je však v jarním období. S ohledem na blízkost Opavy je vhodná jako vycházková trasa pro krátké výlety bez větší fyzické námahy. Značená je značkou naučných stezek bez přímé návaznosti na turistické cesty. Naučná stezka Hvozdnice je vhodná pro pěší, cyklisty i lyžaře. Návštěvníci mohou také využít piknikových areálů a dětských hřišť.

Naučná stezka Moravice (Hradec nad Moravicí: cca 9km od Opavy)

Centrální částí Přírodního parku Moravice, údolím řeky Moravice ve Vítkově – Podhradí, Annině Dolině a okolím zříceniny hradu Vikštejna vede trasa přírodovědné stezky Moravice informativního charakteru, dlouhá 1 200 m.

Otická sopka (Otice: cca 5 km od Opavy)

Přírodní památka Otická sopka se nachází na svazích Kamenné hory u obce Otice. Je to terénní vyvýšenina se zalesněným severním svahem, která tvoří hranici mezi Nízkým Jeseníkem a Opavskou pahorkatinou. V době třetihor docházelo k rozlámání kry Nízkého Jeseníku. Ve zlomových liniích byly některé její části vyzvednuty, jiné nakloněny nebo se propadly. Na těchto zlomových vrstvách probíhala v období mezi 65-2 miliony let vulkanická činnost třetihorních čedičů. Velká čedičová vyvřelina je částečně odkrytá v důsledku dřívější těžby písku a kamene. Je zde možno nalézt i působení ledovce z období čtvrtohor ve 40 m silném souvrství ledovcových sedimentů. V roce 1991 byla tato oblast o rozloze 10,44 ha vyhlášena chráněným územím.

Priessnitzové koupele a Pstruží farma v Bělé (Bělá: cca 27 km od Opavy)

V obci se od roku 2004 nachází léčebné bazénky, založené na Priessnitzové metodě. Větší bazének slouží jako Priessnitzova venkovní koupel dolních končetin, menší bazének slouží jako Priessnitzova venkovní koupel horních končetin.V atraktivním klidném prostředí lze navštívit také pstruží farmu, která nabízí příjemné posezení a relaxaci. Návštěvníci si zde mohou vychutnat rybí pochoutky, které si lze po zapůjčení prutu i vlastnoručně ulovit. Pstruží farma se nachází přibližně 1 km za obcí Bělá směrem na obec Závada. Prodej a provoz probíhá od května do září každou sobotu a neděli a každý státní svátek. Nákup ryb je také možný v sobotu a neděli před Štědrým dnem.

tel.: 602 478 276, 603 545 214 

e-mail: fa.chmelik@seznam.cz

web: http://www.pstruzi-farma-bela.cz/

Venušina sopka (Mezina: cca 39 km od Opavy)

Sopka vysoká 643 m je přírodní zajímavostí nad obcí Mezina. Jedná se o čtvrtohorní sopku, vrchol tvoří rezavě zbarvené strusky a sopečný písek. Je to vynikající výhledové místo do okolí, s výhledem na Praděd a Roudný. V blízkosti se nachází dvě tábořiště.

Kategorie: