Profil města

Zde naleznete ke stažení profil města, který srovnává naše město s Moravskoslezkým krajem a Českou republikou. Tento profil je oficiální přílohou aktuálního strategického plánu města.

Kategorie: