Projekt Emise

Projekt EMISE je projektem studentů Slezského gymnázia v Opavě snažící se o zkvalitnění ovzduší v Opavě a okolí. Součástí projektu je možnost ohlásit domy znečišťující ovzduší. Toto ohlášení lze provést vyfocením domu s kouřícím komínem a zaslání fotografie ke zveřejnění na webových stránkách města. 

Více informací o projektu EMISE naleznete na http://emise.slezgymopava.cz.

Postup ohlášení domů znečišťujících ovzduší

1)      Fotografie domů znečisťujících ovzduší můžete vhodit do sběrných schránek projektu EMISE, a to v budově „C“ Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici 71 nebo na podatelně Magistrátu města Opavy na Hlásce. K fotografii můžete přiložit informaci o lokalizaci domu (ulice, číslo popisné).

2)      Fotografie domů znečisťujících ovzduší můžete posílat na email: emise@opava-city.cz. Do předmětu emailu napište „EMISE“ a v textu emailu můžete vyfocený dům lokalizovat (ulice, číslo popisné).

V ideálním případě by fotografie neměla obsahovat:

  • vývěsku s názvem ulice,
  • číslo popisné a orientační,
  • registrační značky vozidel,
  • tváře osob.

V případě, že fotografie nebude vyhovovat výše uvedeným požadavkům, bude anonymizována tak, aby byla v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Galerii komínů najdete pod tímto odkazem.

Kategorie: