Projekt "Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě"

Projekt "Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě"

V roce 2014 získalo Statutární město Opava finanční podporu na projekt s názvem "Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě". V rámci tohoto projektu, který probíhá do poloviny roku 2015, bylo stěžejní aktivitou přijetí dvou nových pracovnic oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Sociální pracovnice se v rámci své pracovní náplně mimo jiné také aktivně podílejí na tvorbě standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Součástí projektu bylo také pořízení materiálního a technického vybavení kanceláří pro sociální pracovnice. Další z klíčových aktivit, které v současné chvíli probíhají, je také účast sociálních pracovnic na akreditovaných seminářích a účast na supervizi, která je zároveň určena pro všechny pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 

 Loga projektu z ESF

Kategorie: