Propad chodníku - ul. Praskova

Propad chodníku - ul. Praskova

Na zastávce Praskova směr Východní nádražní se propadá chodník vedle lavičky.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Jedná se o propad chodníku po provedené opravě havárie vodovodního řadu společnosti SmVaK Ostrava a.s., které byla ihned odeslána výzva k zajištění neprodlené záruční opravy.