Propagační materiály

Na této stránce najdete brožury a letáky, které město vydalo, v elektronické podobě.

Chráněná území Opavska

Publikace vyšla v roce 2004. Na 64 stranách seznamuje čtenáře s přírodními památkami, rezervacemi nebo naučnými stezkami na Opavsku. První kapitoly jsou věnovány krátkému přehledu významných osobností opavské přírodovědy a nástinu geologického vývoje území.

Více...

Dendrologické stezky

Společně s tímto leporelem můžete projít městské parky a seznámit se s jejich dominantami v podobě letitých stromů a keřů.

Více...

Naučná stezka Hvozdnice

Publikace z roku 2003 si klade za cíl provést čtenáře jedním z nejkrásnějších míst opavské přírody. Naučná stezka Hvozdnice vede posledním zbytkem lužního lesa, který v minulosti pokrýval celou Poopavskou nížinu.     

Více...   

Památné stromy Opavska

Památné stromy Opavska vyšly poprvé v roce 2005. Jde o 76strákového průvodce po významných a památných stromech Opavska. Po krátkém úvodu do opavské přírody následuje povídání o jednotlivých stromech od platanu u Slezského zemského muzea až po Zlatou lípu na Červeném vrchu, která podchází z doby sedmileté války. Na závěr brožury nechybí ani kapitola o ochraně památných stromů.       

Více...

Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích

Tento průvodce omyly a pověrami o přírodě nejen pro děti a učitele na Opavsku vyšel v roce 2011. Publikace zábavnou formou pomocí krátkých příběhů seznamuje čtenáře s některými pověrami, které o přírodě mezi lidmi panují.        

Více...

Voda v krajině Opavska

Společně s touto brožurou projdete snad všechny významné vodní biotopy na Opavsku v povodí řek Opavy a Moravice. Dozvíte se nejen, co žije ve vodách Opavska, ale také například to, kde najdete minerální prameny nebo jak chránit vodu ve svém okolí před znečištěním.       

Více...

Významné parky Opavska

O tom, že Arboretum Nový Dvůr není jediným parkem u nás, vás přesvědčí průvodce po významných parcích a zahradách na Opavsku. Seznámíte se tak se zámeckými parky v Hradci nad Moravicí či Šilheřovicích, ale také například s prstencem parků v centru Opavy.       

Více...

Životní prostředí

Tato příručka ochránce životního prostředí vám poradí, jak se chovat ke krajině ve svém okolí tak, aby nám vydržela i příštím generacím. Dozvíte se tak nejen základní informace o ochraně vody, či ovzduší, ale také o tom, jak nakládat s odpady nebo se zemědělskou půdou.

Více...

 

 

 

Kategorie: