Prořezání keřů - cyklostezka Kylešovice

Prořezání keřů - cyklostezka Kylešovice

Chtěl bych se zeptat, jestli by se nedala prořezat cyklostezka od nového splavu v Kylešovicích po Maják. Bohužel v některých místech se minou pouze dva cyklisté v těsné blízkosti a pokud jedete s dětmi je to velice nebezpečné. Už jsem také byl svědkem, kdy dítě sjelo do pole, když se vyřítila skupina cyklistů  v protisměru.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Prořezávka uvedené lokality bude povedena během 28. týdne t.r.