Průmyslové zóny a rozvojové plochy v Moravskoslezském kraji

Chcete rozšiřovat výrobu nebo ji nově zahájit? Zajímáte se o průmyslové zóny, rozvojové plochy, brownfieldy, developerské projekty nebo kancelářské prostory. V našem městě, okrese Opava nebo v Moravskoslezském kraji? Navštivte stránky Invest MORE, které zpracovala Agentura pro regionální rozvoj.

Kategorie: