Racibórz (Polsko)

Rozloha města: 75 km2

Počet obyvatel: 60 000

Poloha města: Město se nachází v jihozápadní části Slezského vojvodství, je sídlem okresu ležícího v Moravské bráně na česko-polské hranici. V minulosti jím procházela také bývalá Jantarová stezka. Nejbližšími hraničními přechody jsou: Chałupki (25 km), Pietraszyn (7 km).

Základní informace o městě: Ratiboř je nejstarším městem Slezského vojvodství s bohatým kulturně-historickým dědictvím. Skoro tisíciletá historie se podepsala na městu architektonickými i uměleckými památkami ze všech epoch. Část z nich, dodnes zachovaná, vytváří zvláštní malebnost města. Patří mezi ně takové zajímavosti, jako jsou v Polsku nejstarší pozdně gotická kachlová kamna, Zámecká kaple – perla Slezské gotiky – a mumie Egypťanky stará 2000 let.  Ratiboř je jedno z nejpěknějších slezských měst; usazené v unikátní přírodě. V zájmu jejího zachování bylo obcí ve spolupráci s Polskou akademií věd na území města založeno první Arboretum v Polském Slezsku. Je rovněž dobré uvést velmi hezkou přírodní rezervaci lesů a rybníků Łężczok, která dělá čest „Sdružení krajinářských parků Slezského vojvodství – parku cystercijácké krajinářské kompozice Rud Wielkich“. Jedinečná příroda se nachází rovněž v centru města, které zdobí nejdelší alej lísky turecké v Evropě.  V průmyslové oblasti zůstala Ratiboř ekologickou oázou Slezského regionu. Dobře rozvinutá místní infrastruktura, ekologická výuka na vysoké úrovni, to jsou jen některé z činností v oblasti ochrany přírody. Ratiboř jako první v Polsku implementovala směrnice ochrany přírody podle mezinárodní normy ISO 14001. Město je sídlem čtyř významných průmyslových podniků, které se obchodují na burze. Jedná se o ZEW S.A., výrobce kotlů „Rafako“ S.A, Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Mieszko“ S.A. a Henkel Polska S.A. Tyto průmyslové podniky jsou vlastníky certifikátů norem ISO 9000 a 14000. V Ratiboři se nachází rovněž stavební podniky, firmy z oblasti informatiky, řemeslné firmy a firmy z oblasti služeb. Dobré a přátelské klima pro podniky vytváří správně fungující podnikatelské prostředí, kancelář právní a finanční obsluhy, poradenské společnosti a samozřejmě také banky. Turisty a cestovatele město vítá dobře připravenou sítí hotelů, velmi dobrou kuchyní s místními specialitami a především náklonností a pohostinností otevřených a tolerantních občanů.

 

Kontakty

Kontakt na Městský úřad:
Urząd Miasta Racibórz
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz
tel. +48 (0) 32 415 45 25-9, 415 30 31, 415 22 67
fax +48 (0) 32 415 49 21
e-mail: 
boi@um.raciborz.pl
http://www.raciborz.pl/

Kontakt na Městské informační centrum:
ul. Długa 2
47-400 Racibórz
Tel.:   + 48 32 415 72 39
Fax:    +48 32 414 94 57 
e-mail:  
mci@um.raciborz.pl

www.rck.com.pl/n/site/start.html