Radnice nabízí zájemcům byt k pronájmu

Radnice nabízí zájemcům byt k pronájmu

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 1 volný byt v městském domě. Jedná  se  o  byt velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 16.5.2018 a 30.5.2018 a začínají vždy v 9:00 na adrese Krnovská 30 v Opavě. Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek, budou podrobně uvedeny na vyvěšeném oznámení nebo budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů. 

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. V této souvislosti upozorňujeme občany, že bylo oproti původním zásadám změněno kriterium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která  se nejvíce blíží  nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města, Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 4. 6. 2018 ve 14:00 hodin. 

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle 553 756 804. 

odbor majetku města

 

Kategorie: