Ročenka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje za rok 2018

Ročenka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje za rok 2018

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Vám opět po roce předkládá tradiční ročenku, v níž prezentuje laické i odborné veřejnosti informace, které pravdivě a přístupnou formou hodnotí činnost orgánu ochrany veřejného zdraví při řešení běžných problémů i mimořádných situací.

Zde si můžete stáhnout Ročenka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje za rok 2018.

Kategorie: