Roth (Německo)

Rozloha města: 96,26 km2

Počet obyvatel: 26 446

Poloha města: Díky velmi výhodné poloze asi 25 km jižně od Norimberku a velmi dobré infrastruktuře je Roth významným místem obchodu, služeb a průmyslové výroby.

Dějiny města: První historicky doložená zmínka o dnešním okresním městě pochází z roku 1060. V tomto roce vysvětil biskup Gundekar II. von Eichstätt kostel na území dnešního Rothu na „Rote“. Městská práva získal Roth v roce 1361. Dlouho předtím, než město začalo hrát významnou roli v hospodářské oblasti, bylo známo daleko za hranicemi oblasti Franky jako uznávané azylové místo. Zde nacházeli útočiště všichni lidé, kteří přišli neúmyslně do konfliktu s platným právem. Tyto nevinné, pronásledované osoby měly až do konce 18. století v Rothu jistotu azylu, ze kterého pak mohly podat vysvětlení týkající se jejich záležitosti. Markrabě Jiří Zbožný z Ansbachu (Georg der Fromme von Ansbach) zahájil roku 1535 v jihozápadní části města stavbu zámku Ratibor, který sloužil jako lovecký zámeček a zároveň jako sídlo „vrchního úřadu“, tj. správy markrabství. „Období markrabství“ a především 18. století zanechalo ve městě mnoho architektonických památek, například městský evangelický kostel, městské hradby, zámek Seckendorf a kašnu na náměstí.  1. července 1972 byl městu Roth udělen statut okresního města.

Roth dnes: V dnešní době se Roth ohlíží do minulosti, kdy byl znám jako malé městečko v Bavorsku s dlouholetou tradicí hospodářského regionu. Leonská řemesla, tedy výroba jemných nití a jejich další zpracování na přízi, lemovku a nebo také např. na vánoční ozdoby, je ještě v dnešní době ve městě prezentována významnými firmami. Od roku 1898 byla v Rothu rozvíjena výroba izolovaných drátů, důležitého milníku při elektrifikaci naší společnosti. Dnešní doba si žádá moderní, vysoce rozvinuté technologie. Mezi ty patří například skleněná vlákna zajišťující moderní komunikační nároky firem. K nejvýznamnějším firmám ve městě patří Leonische Drahtwerke, Bayka, dále podnik působící v oblasti silnoproudových kabelů a také výrobce dietních a farmaceutických produktů, firma Nutrichem.

Průmysl: Mezi důležité úkoly Rothu patří podpora domácího průmyslu a stejně tak posílení ekonomiky v centru města, například nákupních zón. Z těchto důvodů založilo město společně se stejnojmenným okresem a Spořitelnou Roth společnost „Podnikatelský závod okresu Roth, s. r. o. (Unternehmenfabrik Landkreis Roth GmbH), který představuje kontaktní místo pro podnikání.

Volný čas: Roth nabízí návštěvníkům regionu rozmanitou nabídku možností pro volný čas. Najdou zde turistické i cyklistické stezky, mnoho příležitostí pro vodní sporty, tři muzea, rozličné mlýny a také uměle vytvořené jezero Rothsee či nově vybudované koupaliště, které je umístěné přímo v srdci města. Kromě toho je Roth centrem kultury a triatlonu. Ke sportům, které jsou zde provozovány na vysoké úrovni, patří také volejbal, lehká atletika, tenis, házená, fotbal, kuželky a mnoho dalších.  V roce 2003 se ve městě konala zahradní výstava s názvem „Příroda v Rothu“ (Natur in Roth), která město trvale obohatila o pěší a cyklistickou stezku zajišťující spojení do centra města, most Pilonanhängebrücke, který slouží jako vstup do parku Stieberpark, dále o výstaviště Lohbeete na okraji městského parku či o malou zahrádku.

Dopravní dostupnost města: Do města Roth se dostanete přes dálnice A6, A9 a B2. Letiště v Norimberku je vzdáleno jen 30 km. Rovněž je možné se napojit na hlavní železniční tah – železnici Norimberk – Mnichov. Po vybudování rychlodráhy Roth – Norimberk bude město ještě lépe začleněno do hospodářské infrastruktury Norimberku. Dobrý dopravní systém ve městě je doplňován vodním kanálem Rýn – Mohan, který je využíván jak průmyslem, tak i pro osobní dopravu.

Kontakty

Stadt Roth
Kirchplatz 4
91154 Roth
Německo
Tel.: +49 9171 848-0
e-mail: 
info@stadt-roth.de
www.stadt-roth.de

Odbor Městského úřadu Roth odpovědný za zahraniční vztahy:
Stadt Roth - Hauptamt
Kirchplatz 4
91154 Roth 
Tel.: +49 9171 848-112
e-mail: 
hauptamt@stadt-roth.de

Informační centrum:
Tourist-Information
Hauptstr. 1 
91154 Roth
Tel.: 0049 9171 848-513
Fax: 0049 9171 848-519
e-mail: 
tourismus@stadt-roth.de

Unternehmerfabrik: 
Unternehmerfabrik
Städtlerstraße 13
91154 Roth
Tel.: 0049 9171 853830
Fax: 0049 9171 853832
e-mail: 
scheuerlein@unternehmerfabrik.de