Rozklikávací rozpočet města Opavy

Rozklikávací rozpočet statutárního města Opavy dává možnost nahlédnout do rozpočtového hospodaření města daného roku, aktuálně každý měsíc 20. dnem následujícího měsíce (po účetním uzavření zpracování daného měsíce) a k 31. 12. roku předešlého.

1. sloupec VÝDAJE je členění výdajů dle odvětví (paragrafů) rozpočtové skladby a představuje druh činnosti, do kterého byly investovány finance.

2. sloupec PŘÍJMY je členění příjmů druhové (položkové) rozpočtové skladby a představuje právní důvod přijaté platby.

3. sloupec představuje další pohledy na hospodaření (například podle akcí v jednotlivých oblastech)

V případě jakýchkoli dotazů k dané problematice můžete využít e-mail rozklikavacirozpocet@opava-city.cz.

Rozklikávací rozpočet