Projekty

Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM) vytváří koncepci trvale udržitelného dopravního systém pro statutární město a jeho spádové okolí. Koncepce je založena na nových principech plánování v souladu s národní a krajskou politikou a politikou Evropské unie.

Statutární město Opava ve spolupráci s Gminou Kietrz ukončilo realizaci projektu „Přípravná dokumentace cyklistické stezky Opava-Pilszcz-Kietrz“. Tento projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 16.09.2010 rozhodl o přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 na realizaci projektu Statutárního města Opavy „Přípravná dokumentace cyklistické stezky Opava-Pilszcz-Kietrz”, registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/10.01941.

Opava se připojila k mezinárodnímu projektu PIMMS Capital, který je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti řízení dopravy ve městech, přičemž zásadní jsou zkušenosti zejména z oblasti hromadné dopravy, zkušenosti s tvorbou koncepčních materiálů při řešení dopravní zátěže apod. Opava je jedním z partnerů v rámci Moravskoslezského kraje, dalšími jsou město Ostrava, Moravskoslezský kraj, KODIS a Regionální rada Moravskoslezsko. Zkušenosti Opava získává z Velké Británie, Irska a Švédska.

Projekt: Rekonstrukce Kulturního domu na Rybníčku, CZ.1.10/3.1.00/04.01117 Městu Opava se v lednu tohoto roku podařilo získat dotaci na kompletní rekonstrukci KD Na Rybníčku v rámci projektu Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku. Projekt je dalším z celé řady aktivit realizovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015.

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Strana 1

Další >

2 z 6