Sakura - ul. Tyršova

Sakura - ul. Tyršova

Bydlím v Opavě na ulici Tyršova 55. Všimnul jsem si, že na kmeni sakury před touto adresou jsou praskliny, které se pozvolna rozšiřují. Je zde velký pohyb dětí, ať už z okolních MŠ, školní družiny ZŠ Boženy Němcové nebo zájmových kroužků. Kromě toho zde parkují i zahrádkáři z přilehlé kolonie. Pokud by někdo ze zahradníků přijel a posoudil stávající stav stromu, bylo by to dobré. Už se stalo, že ve větru se odlomila větev a spadla na vozovku.

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Sakura je ve zhoršeném stavu, obvod kmene 180 cm, na kmeni jsou výrazné defekty, praskání kmene, jde o strom, který bude odstraněn. Bylo zjištěno, že poblíž je ještě další sakura ve zhoršeném stavu, která bude odstraněna rovněž.