Sazebník úhrad za poskytnutí informace

Tento sazebník stanovuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona takto:

a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

  • černobílá formát A4 jednostranná kopie z volných listů - 1,10 Kč
  • černobílá formát A4 oboustranná kopie z volných listů - 1,90 Kč
  • černobílá formát A4 jednostranná kopie z vázaných předloh - 1,50 Kč
  • černobílá formát A4 oboustranná kopie z vázaných předloh - 2,50 Kč
  • černobílá formát A3 jednostranná kopie z volných listů - 2,10 Kč
  • černobílá formát A3 oboustranná kopie z volných listů - 3,00 Kč
  • černobílá formát A4 jednostranná kopie z vázaných předloh - 2,50 Kč
  • černobílá formát A4 oboustranná kopie z vázaných předloh - 4,00 Kč
  • barevná formát A4 jednostranná kopie - 12,00 Kč
  • barevná formát A4 oboustranná kopie - 24,00 Kč
  • barevná formát A3 jednostranná kopie - 18,00 Kč
  • barevná formát A3 oboustranná kopie - 36,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:500 (do r. 1980) - 80,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:500 (od r. 1981) - 120,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:2000 - 80,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:10000 - 140,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:15000 (do r. 1970) - 40,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:25000 - 90,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:50000 - 50,00 Kč
  • mapy v měřítku  1:2000 (rematrice)  - 35,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:25000 (mapové listy) - 120,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:15000 (rejstřík ulic) - 400,00 Kč

b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to

  • CD nosič s obalem – 6,00 Kč
  • DVD nosič s obalem – 7,00 Kč

c) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

  • černobíle formát A4 - 1,00 Kč
  • barevně formát A4 text - 2,30 Kč
  • barevně formát A4 grafika - 12,00 Kč

d) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

e) osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání jednu hodinu

  • za každou započatou hodinu - 195,00 Kč

Tento sazebník byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25. 5. 2016 usnesením č. 1347/39 RM 16 s účinností od 1. 6. 2016.