SDPK - HAVÁRIE - Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace