SDPK - Parkovací místo - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - vyhrazení parkovacího místa